februar 17, 2021

Cathrine Raben Davidsen

Cathrine Raben Davidsen
Brevet fra solen til månen
04.12.2020 – 18.01.2021

Vi er stolte over at præsentere en række nye malerier af Cathrine Raben Davidsen på soloudstillingen Brevet fra Solen til Månen i Collaborations by Tania & Thomas Asbæk. Udstillingens titel er hentet fra et arabisk middelalderskrift af Ibn Umail, som er kendt for sine symbolske allegorier og fortolkninger af alkymien. Skriftet handler om stadierne i den alkymistiske transformation, som Umail ser som en både fysisk og metaforisk proces. I digtet Brevet fra Solen til Månen, repræsenterer solen ånden, mens månen repræsenterer sjælen.

Cathrine Raben Davidsen adskiller sig fra sin samtid ved at have etableret et symbolsk sprog, der er helt unikt for hendes kunstneriske praksis, inspireret af hendes fascination for filosofi, mystik, middelalderens ikonografi og planter. Hendes malerier er introspektive, undvigende og foruroligende. De meditative scenarier henter inspiration fra en bred vifte af arkivfotografisk kildemateriale, myter, botaniske encyklopædier, middelalderskrifter, alkymiske symboler og ur-organismer. Snarere end at formidle specifikke rumlige eller tidsmæssige referencepunkter, handler de om at skabe en atmosfære, der udforsker rummet mellem den fysiske verden og det indre landskab. Kompositionerne er en del af en selvbevidst indsats på at fange en stemning snarere end en bestemt begivenhed, og er derfor friere og mere abstrakte end vi hidtil har set det i hendes værker. Karakteriseret ved en unik kombination af strukturerede penselstrøg, tynde lag af overhældt maling, skarpe grafiske linjer og dybe farver, repræsenterer Cathrine Raben Davidsens værker en ny genre af landskabsmaleriet, der befinder sig et sted mellem et under- og overjordisk landskab, hvor mennesker og dyr afbildes som alkymiske symboler. Selve udgangspunktet for malerierne er en række akvareller fra Aurora Consurgens (oversat : Opstigende morgenrøde) som er navnet på et poetisk og mytisk middelalderskrift, som menes at stamme fra den sidste halvdel af det 13. årh.

Cathrine Raben Davidsen arbejder i flere lag både indholdsmæssigt og rent maleteknisk. Ud over at være symbolsk ladede i deres betydning er værkerne også ladede i forhold til de kunstneriske teknikker. De mange transparente lag af maling påføres og fjernes op til flere gange i samme maleri i en langsommelig og observerende proces, som er en slags mægling mellem at definere og opløse værket. Det er en proces, der bibeholder sporene efter enhver beslutning, der er taget. Materialet har en hukommelse og malerierne ser ud til at komme til syne og forsvinde på én og samme tid. Derved skabes den ukontrollerbare, atmosfæriske kvalitet, der er så karakteristisk for Cathrine Raben Davidsens malerier. 

Vi glæder os til at vise jer helt nye værker af Cathrine Raben Davidsen i Collaborations, Store Kongensgade 118.

Kærlig hilsen
Tania, Julie og Thomas


Cathrine Raben Davidsen (f. 1972) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har studeret kunst i både i Italien og Holland. Hun arbejder primært med maleri, tegning og keramik. Hun har udstillet bredt i Danmark og i udlandet, og er repræsenteret i betydelige danske og internationale kunstsamlinger. Hun har skabt kostumer og scenografi for Den Kongelige Ballet og har modtaget et flertal af prestigefulde legater bl.a. fra Statens Kunstfond. I Cathrine Raben Davidsens kunst udforskes mytologier, traditioner og fortællinger, der trækker tråde til kunsthistoriens store mestre såvel som vor tids eksistentielle og filosofiske tænkning.

Seneste institutionelle solo udstillinger : Clay Museum (DK), Horsens Kunstmuseum (DK), GL STRAND (DK), Trapholt Museum (DK). Repræsenteret i en række private kunstsamlinger i ind- og udland og i offentlige samlinger såsom Statens Museum for Kunst, Trapholt  Museum, Horsens Kunst Museum, Ny Carlsbergfondet, Art Foundation Mallorca, Vendsyssel Kunstmuseum, The Danish Art Foundation, Nykredit, Danske Bank, Novo Nordisk og seneste KUNSTEN i Aalborg.