december 5, 2019

Karl Troels Sandegaard

Karl Troels Sandegård

5. april – 10. maj

Som moderne menneske indgår vi i en kæde af sociale og institutionelle konstellationer, hvorfor det er nødvendigt for os at føre flere parallelt løbende subjektiveringer, som vi kan indtage og aftage. På baggrund af dette, udforsker Karl Troels Sandegårds nye værker alsidigheden i menneskets erfaringer; en diskussion der aldrig er betydningsmager. Med den overbevisning, at vores selvforståelse er en uafsluttet proces igennem hele vores liv, hvor vi konstant søger indsigt i os selv i forskelligartede spejlinger, fremlægger Sandegård en konkret materialisering af denne uafsluttede proces.

 Sphenoid-knoglen, der er placeret i midten af kraniet bag øjnene, har været en tilbagevendende fysisk repræsentation af interessen for vores selvforståelse idet den skaber associationer til masken. Foran er der placeret et okular, der er den linse i en kikkert eller et mikroskop, der forstørrer objektet der betragtes. Modsat objektivet vender et okular ind imod øjet og har derfor en effekt af også at skue indad.

Sphenoid-knoglen, der er placeret i midten af kraniet bag øjnene, har været en tilbagevendende fysisk repræsentation af interessen for vores selvforståelse idet den skaber associationer til masken. Foran er der placeret et okular, der er den linse i en kikkert eller et mikroskop, der forstørrer objektet der betragtes. Modsat objektivet vender et okular ind imod øjet og har derfor en effekt af også at skue indad.