Gigthospitalet Sønderborg

A New Light Break på Gigthospitalet Sønderborg
Fra drøm til tanke til handling

Der var engang en Gigtforening, der havde en tanke. En tanke født af en drøm om at gøre noget mere for alle de mennesker i Danmark, der har gigt – en fællesbetegnelse for mere end 200 diagnoser, som berører flere end 700.000 mennesker– med smerten som fællesnævner.

Gigt kan behandles, men ikke helbredes. Sygdommen sidder i muskler og led. Man kan lindre smerterne, men man bliver ikke kureret. Hvordan bringer man håb til en så udfordret patientgruppe?

Ræsonnementet var egentlig simpelt: Gigten sidder i kroppen og ikke i forstanden. Hovedet er nu engang menneskets fornemste ressource, og derfor ønskede Gigtforeningen med etableringen af Gigthospitalet i Sønderborg at gribe tingene an på en ny måde, da de skulle åbne i 2019. Tanken var at supplere den kendte, dygtige medicinske og kognitive behandling med en kunstnerisk fortælling, der stimulerer ånden fra det øjeblik, man ankommer til hospitalet, hvad enten man er patient, pårørende eller medarbejder.

Kunst, der i sin smukkeste, mest inspirerende og oplevelsesbefordrende form skulle integrere sig i selve bygningen, således at der rundt omkring på gange og stuer fandtes ”portaler” særligt tilvirket selve mennesket på netop dette sted. Kunstværker, der kunne tage ånden med på tur, selv om kroppen er slidt. Netop fordi kroppen er slidt.

Vi må acceptere at gigten sætter sig i muskler og led – men vi kan ikke acceptere, at den får lov til at sætte sig i vores ånd og vores tanker.

 

Kan kunsten virkelig det?

Ja, forudsat man finder den rette kunstner. For skal man forsøge sig med lindring gennem åndelig adspredelse og i forhold til en patientgruppe, der er så plaget i det daglige, så skal løsningen baseres på mere end en fornemmelse. Der kræves indsigt. Kunst, der forstår, af en kunstner der forstår. Og således fandt vi helt naturligt frem til Nicolai Howalt. Han kender gigtens uvæsen fra sin egen nære verden. Han har set, hvad gigten kan gøre ved et familiemedlem – og ved en familie.

 

Light Break bliver A New Light Break

Med Nicolai som kunstneren var det indlysende at tage afsæt i Light Break og videreudvikle det kunstneriske projekt med de praktiske og håbefulde ambitioner Gigtforeningen og Dansk Gigthospital havde for det holistisk helende hospital.

Han arbejdede konkret videre med sin dramatisering af Finsens tanker og metoder. Og snart havde han fanget forskellige frekvenser af solens stråler i store glaspartier, der omhyggeligt er placeret i forhold til hospitalets arkitektur og brugernes færden i gange og rum. Med det formål at skabe visuelle manifestationer der lader øje og tanke forsvinde steder hen, hvor det handler om horisonter og håb, som kan understøtte patienten i at mestre sin sygdom og den ellers påtrængende smerte.

Dette er en løsning, hvor kunsten fungerer som et konkret, integreret og fortællende element, der aktivt understøtter hospitalets formål:  at hjælpe, lindre og behandle mennesker i smerte. A New Light Break står som en smuk og enkel påmindelse om lægevidenskaben i evig udvikling – og et liv drevet af tro, håb og faglighed.


For yderligere spørgsmål

Tania Asbæk
Tlf.: 5180 8054
tania@collaborations.dk

Store Kongensgade 118 · 1264 København K

Åben for besøg: Onsdag - Fredag 12 -18 · Lørdag 11 - 16

+45 5180 8054

tania@collaborations.dk