Tidligere udstilling

Cathrine Raben Davidsen

Cosmic Mind

27. september - 3. oktober 2022

Mytologisk materiale, historiske beretninger og fiktive fortællinger er det centrale udgangspunkt for den danske billedkunstner Cathrine Raben Davidsen. Dette er igen tilfældet, når vi stolt præsenterer  et afsnit af soloudstillingen Cosmic Mind, som blev vist på CCA Andratx, Mallorca i sommers. Storslåede landskabsmalerier, kultegninger af gopler på monochrome sorte baggrunde springer frem på en koboltblå væg, mens malerier af den hvide svane overrasker rundt i udstilingen, som et symbol på den anden fase af den alkymiske tranformation, der længe har inspireret Raben Davidsen.

Værkerne, der alle bærer titlen As above so below har udfoldet sig kontinuerligt i kunstnerens studie, hvor det ene landskab har ledt til det næste. De sublime landskaber balancerer mellem det uvirkelige og konkrete – om det er utopiske landskaber eller konkrete steder fra kunstnerens egne erindringer er i dette tilfælde irrelevant. Som beskuer vil vi altid læse vores egne erfaringer og vores egen bevidsthed ind i de perciperede værker, og her lade os drage og opsluge af den rejse kunstneren fører os ind i. For at forstå denne rejse, skal vi dykke ned i den mytiske græske karakter Hermès Trismegistus’ skrift Emerald Tablet og passagen; That which is above is like to that which is below, and that which is below is like to that which is above – ofte forkortet til As above so below. Indenfor både filosofien og videnskaben læses frasen som en reference til de formodede virkninger, himmelen har på jordiske begivenheder. Dette værende solens påvirkning på årstidernes skiften, månens virkning på tidevandet, men også mere omfattende astrologiske virkninger. Kort sagt er frasen forbundet med det både hermetiske, okkulte og den hellige geometri, der alle er retninger, der optager Raben Davidsens kunstneriske praksis. 

Begynder vi med at betragte den hermetiske filosofiske tanke, så bygger den på, at mennesket kan genskabe kontakten til visdom ved at skabe balance mellem tanker og følelser. Dette er en tanke, der udspringer af en platonisk idé, der indebærer, at den fysiske verden er det ydre materielle og synlige udtryk for en indre immateriel verdens usynlige principper. Den okkulte disciplin bygger derimod på en søgen efter en erkendelse af, at de skjulte åndelige eller guddommelige kræfter i mikrokosmos, der henviser til mennesket og i makrokosmos, der henviser til universet. Disse kræfter er ikke tilgængelige for de fysiske sanser, men skal dyrkes og søges gennem de åndelige sanser, hvorved den skjulte verden opfattes. Den tredje henvisning i frasen er den hellige geometri, der henviser til en grafisk gengivelse af de principper og love, der styrer miljøet. Baseret på videnskabelige undersøgelser viser det sig, at systemerne for denne videnskab er grundlaget for alt liv herunder jordisk, himmelsk og endda udenfor. 

Sammenfatningen af den komprimerede sætning As above so below anvendes, og udtrykkes på udstillingen gennem Raben Davidsen penselstrøg, til at bekrive hvorfor og hvordan verdenen fungerer. Ideen udleder, at synlige stjerner på himlen er relateret til det jordiske liv, og at mikrokosmos er forbundet med makrokosmos. Menneskeslægten er relateret til det overlegne univers. Betragter vi de storslåede magisk fremstillede landskaber fremstår de alle uden menneskelige spor, der derved giver plads til, at vi som beskuer selv kan træde ind i universet, der åbner sig for vores blik, og gennem vores bevidsthed lade os opsluge af det landskab, der udfolder sig for vores blik. Uden bevidsthed opleves intet, hverken i herinde eller derude.
For yderligere spørgsmål

Tania Asbæk
Tlf.: 5180 8054
tania@collaborations.dk

Store Kongensgade 118 · 1264 København K

Åben for besøg: Onsdag - Fredag 12 -18 · Lørdag 11 - 16

+45 5180 8054

tania@collaborations.dk